Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

E-handelsbetingelser for Randers Fjord Camping Salgs- og leveringsbetingelser I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Betaling Alle priser oplyst i Randers Fjord Camping online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking. Informationer om handel på internettet Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk. Forsendelse og levering Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en bekræftelse fra Randers Fjord Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Bekræftelsen kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Randers Fjord Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte bekræftelse. Fortrydelsesret og refusion Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidig logi til ferieformål er undtaget Jf. Forbrugeraftaleloven §18, stk 2, punkt 12. Afbestillingsforsikring Ved bestillingen af midlertidig logi har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring, som ved lægedokumenteret akut opstået sygdom, dødsfald, indbrud eller brand, giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen og evt. gebyr til en lægeerklæring el. lign. Afbestillingsforsikringen koster DKK. 300 pr. enhed. Der gælder følgende for afbestillingsforsikringen: Forsikringen dækker den del af lejemålets pris ekskl. forsikringspræmien, som Randers Fjord Camping ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde hvor forsikredes ophold i det lejede umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres: som følge af, at forsikrede eller dennes: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Akut sygdom: Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom. fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Særlige betingelser: Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at Randers Fjord Camping modtager bevis for forsikringsbegivenheden, dvs. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport, senest 3 dage efter planlagt ankomst. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes ved bestilling eller senest inden indbetaling af depositum. Forsikringen kan ikke efterfølgende annulleres. Eventuelt gebyr for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af Dem selv. Forsikringsperioden: Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil kl. 12.00 dagen før aftalt ankomst til Randers Fjord Camping. Sådan afbestiller du Ønsker du at afbestille din reservation, bedes du hurtigst muligt kontakte Randers Fjord Camping telefonisk på +45 9152 8788 eller mail post@randersfjord.dk Herefter skal du udfylde og underskrive den tilsendte skadesanmeldelse og sende den til Randers Fjord Camping som beskrevet nedenfor: 1: Ved sygdom skal den tilsendte lægeerklæring udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge. 2: Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. 3: Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes. 4: Ved indbrud og brand skal du sende kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse. Registrering af oplysninger Randers Fjord Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Randers Fjord Camping beholder registreringen i 5 år. Randers Fjord Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet. Reklamationsbehandling Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din bekræftelse for dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din bekræftelse. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Randers Fjord Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Randers Fjord Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag. Virksomhedsoplysninger Randers Fjord Camping Midtvasen 21 8970 Havndal Tlf: +45 9152 8788 E-mail: post@randersfjord.dk CVR-nr.: 4016 6254